رنگبندی توشکا


رنگبندی معمول توشکا شرکت همباف شامل 32 رنگ اصلی می باشد .این امکان را برای مشتریان فراهم نموده ایم ، در صورت نیاز رنگ طبق نمونه مشتری نیز تولید گردد .